Verzet tegen overgang jeugdzorg naar gemeente

2

Tien kleinere gemeenten in Gelderland zien het niet zitten om de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over te nemen van de provincies. “Waarom zou je het veranderen?”

“Het contact met de provincie is prima”, zegt wethouder Vermeulen van Tiel op de site van Zorg + Welzijn. ‘We krijgen van het rijk te weinig financiële middelen. De komende lokale bezuinigingen maken investeringen in de jeugdzorg onmogelijk.”

“Zoals de jeugdzorg nu via de provincies is georganiseerd, loopt het goed. Waarom zou je het veranderen?” vraagt wethouder Ruud Vermeulen van Tiel zich af. Tien kleine gemeenten in Gelderland verzetten zich tegen de overgang van de jeugdzorg. “Met de overheveling komen te weinig financiële middelen mee. Wij kunnen in deze periode van lokale bezuinigingen niet in de jeugdzorg investeren. Kinderen en hun ouders worden op deze manier de dupe van de stelselherziening.”

Voorwaarde

Met negen andere kleinere gemeenten in de provincie Gelderland zoekt de wethouder naar een oplossing voor de problemen die de gemeenten krijgen met de overgang van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten. Het nieuwe kabinet kondigde de overgang aan in het regeerakkoord. “We moeten voorwaarden stellen om de jeugdzorg uit te kunnen voeren,” stelt wethouder Vermeulen.

Oud-minister André Rouvoet had de overgang van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten al aangekondigd, na een jarenlange discussie over herziening van het stelsel. Door een bestuurslaag ertussenuit te halen, wil het kabinet dat de jeugdzorg slagvaardiger wordt en dat gemeenten sneller kunnen inspringen op wat er speelt.


Portemonnee

Volgens Vermeulen hebben de gemeenten nu ook goed zicht op de benodigde zorg voor kinderen en jeugd. In Tiel functioneren verschillende multidisciplinaire teams en zorgadviesteams in het onderwijs. Bovendien is het contact met de provincie prima. “Is er een probleem, bijvoorbeeld met de wachtlijst, dan trekt de provincie de portemonnee open. De lijnen zijn kort, ik spreek de verantwoordelijke gedeputeerde aan op wat er speelt. Het hangt af van welke man of vrouw op die post zit, daarom kan de samenwerking per provincie verschillen.”

Kleinere gemeenten hebben een te kleine schaal om de jeugdzorg efficiënt uit te voeren. Samenwerking zou dat probleem op moeten lossen, opperde oud-minister Rouvoet al. Maar de gemeenten vrezen de financiële gevolgen en het gebrek aan mogelijkheden om te investeren. ‘Als centrumgemeente krijgt Tiel dan de problemen van omliggende kleine gemeenten op haar bordje,’ vreest de wethouder.


Onderhandelingen

Wethouder Vermeulen weet dat hij niet kan ontkomen aan de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. “Wij zijn niet de enige gemeenten die problemen hebben. De VNG moet in de onderhandelingen met de rijksoverheid meer financiële middelen en andere voorwaarden stellen die met de jeugdzorg overkomen. En als het dan toch moet, voer het dan fasegewijs in. Eerst bij de grote steden, evalueer dat proces en ga dan pas tot invoering over in kleinere gemeenten.”

Volg Gemeente.nu op Twitter.

Over Auteur

Avatar

2 reacties

 1. Avatar
  John van Hal op

  Ik ben van mening dat het goed is dat jeugdzorg overkomt naar de gemeente omdat dan ook de knip tussen eerste en tweede lijns veel meer verdwijnt. Belangrijk is dan wel dat er voldoende middelen komen en dat gemeenten ook samenwerking en afstemming zoeken. Belangrijk bij dit laatste is wel dat er ook rekening gehouden wordt met het verschil in de problematiek in grote en kleine gemeenten. Het is in dat kader dan ook belangrijk dat ook kleine gemeente een belangrijke inbreng krijgen in dergelijke ontwikkelingen. Het zou dan ook naar mijn mening niet wenselijk zijn dat uitgegaan wordt van zg. centrumgemeenten zoals dat nu in het kader van de Maatschappelijk Omvang is geregeld. De inbreng en het maatwerk per gemeente is daarin te beperkt en wordt teveel geredeneerd vanuit de centrum gemeenten.

  John van Hal
  wethouder gemeente Rucphen

 2. Avatar
  J.burema epn-epm.nl op

  Decentralisatie is goed dat de Gemeenten eens verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen Burgers in het niet afschuiven naar de Provincies. De Gemeenten moeten nu eens zelf verantwoordelijk worden voor hun beleid in niet afkopen naar de Stedelijke regio’s. Zij veroorzaken zelf de problemen en weten vaak niet wat er binnen hun Gemeente gebeurd aan gesubsidieerd criminaliteit.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden