Tag: grondbeleid

Financiën
Top 5: Aanbevelingen voor grondbeleid

De commissie Besluit begroting en verantwoording doet vier “stellige uitspraken” en vijf aanbevelingen voor de grondexploitaties van gemeenten, “omdat dat naar haar oordeel bijdraagt aan het inzicht in hun financiële positie”.

Financiën
Trend: Lokale afspraken buiten cao om

Een groeiend aantal gemeenten maakt zelf afspraken met hun ambtenaren, bijvoorbeeld over werkgarantie. “Vaak als het gaat om de hogere schalen”, stelt vakbondbestuurder Ruud Kuin.