Grondbeleid in de Omgevingswet is ‘harmoniseren en moderniseren’

0

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) vindt het een goede gedachte om grondeigendom een plaats te geven in het omgevingsrecht, maar kiest wel een meer ambitieuze insteek: vanuit de opgaven die spelen bij gebiedsontwikkelingen.

“Er gaat veel aandacht uit naar de politieke keuzes bij de majeure transitieopgaven waar Nederland voor staat (zoals energietransitie, klimaatadaptatie), maar vergeten wordt dat die opgaven samenkomen in concrete gebiedsontwikkelingen” dit schrijft de Raad in haar advies voor gebiedsontwikkeling.

De Raad was gevraagd de consultatieversie van de ‘Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet’ tegen het licht te houden.Rli onderschrijft het belang van de Aanvullingswet en de behoefte tot harmonisatie en vereenvoudiging binnen de Omgevingswet. Maar doet wel een aantal aanbevelingen om het grondbeleid te moderniseren, want dat is essentieel voor toekomstig succes.

De aanbevelingen:

  1. Laat instrumenten voor grondbeleid beter aansluiten op de Omgevingswet
  2. Geef ook uitvoerende partijen instrumenten voor grondbeleid
  3. Koppel beroep op zelfrealisatie aan een realisatieplicht
  4. Zorg voor meer procedurele versnelling bij onteigening
  5. Heroverweeg invoering stedelijke kavelruil
  6. Verruim en vereenvoudig mogelijkheden voor kostenverhaal
  7. Verbreed de business case
  8. Instrumenteer regionale samenwerking en verevening

Om dit alleemaal zorgvuldig en goed te doen voorziet de Raad wel dat er meer tijd nodig is dan nu gepland. “Voor een zorgvuldige verwerking van de aanbevelingen in de wettekst is waarschijnlijk meer tijd nodig dan in het huidige traject voorzien. Een uitstel van de invoering van de Aanvullingswet van een of twee jaar is daarom volgens de raad een reële optie. De raad vraagt ook aandacht voor de implementatie van de nieuwe regelgeving.”

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden