Tag: huishoudelijke hulp

Wmo
Centrale Raad: huishoudelijke hulp blijft taak gemeente

De Centrale Raad van Beroep heeft vandaag drie richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Beslist is dat huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt. Hierdoor blijven aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende oude Wmo, ook daarna gelden.