Tag: kabinet

Bestuur
Scherpe kritiek op tandem VNG en kabinet

De eerste gemeente die aangeeft niet mee te werken aan het indienen van een plan voor samenwerkingsverbanden, met een deadline van 31 mei. Wageningen legt “verantwoording af aan de raad en niet aan onze belangenbehartiger”, schrijft het college in een brief vol scherpe kritiek.

Bestuur
VNG bereikt compromis over Wet Hof

De VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen hebben nu over de gemeentefinanciën een onderhandelaarsakkoord bereikt dat voor de vereniging aanvaardbaar is.

1 4 5 6