VNG: Participatiewet onuitvoerbaar

0

“Ik voorzie de artikel 12 status.” De VNG ziet weinig tot helemaal niets in de nieuwe wet.

Zoeken naar werk zonder financiële middelen, zonder zelf te kiezen instrumenten en zonder beleidsvrijheid. De VNG krijgt te horen dat veel gemeenten zich grote zorgen maken over de nieuwe Participatiewet.

“Het kabinet zegt dat het de scherpe kantjes van de Wet werken naar vermogen heeft gehaald”, stelt VNG-bestuurslid Jan Hamming, ook burgemeester van Heusden. “Per saldo zie ik zo weinig financiële armslag bij gemeenten, dat ook deze nieuwe wet voor gemeenten niet uitvoerbaar zal zijn.”

Efficiencykorting
De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), delen van de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samen tot één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. De hervorming gaat zoals gebruikelijk gepaard met een bezuiniging van 1,8 miljard euro.

Onderdeel van het pakket is een bezuiniging op het budget van de sociale werkvoorziening (sw). Omdat de werknemers in de sw hun rechten behouden, verwacht de VNG dat de kosten de komende jaren niet of nauwelijks dalen. Dit betekent voor 120 gemeenten dat zij hun totale budget voor re-integratie en begeleiding kwijt zijn aan de sw. Geld voor begeleiding van andere groepen is er dan niet meer, stelt Hamming. “Ik voorzie voor een aantal gemeenten in het noorden en oosten van het land de artikel 12 status.”

Voorschriften
De VNG vreest dat de afzonderlijke instrumenten binnen de Participatiewet straks een doel op zich worden. Hamming: ‘De pilots  loondispensatie leren ons  dat bureaucratie nooit ver weg is. Ik wil dat gemeenten kunnen investeren in werkzoekenden en werkgevers. Niet in administratief gedoe.”

Hamming en consorten pleiten dan ook voor meer ruimte om per arbeidsmarktegio afspraken te maken tussen gemeenten, werkgevers en onderwijs.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden