Tag: kindermishandeling

Jeugdzorg
Grote zorgen over kwetsbare kinderen

Er zijn grote zorgen over een aantal groepen kwetsbare kinderen in Nederland. Ze krijgen nog steeds te weinig aandacht. Dat concluderen Defence for Children en UNICEF Nederland in het Jaarbericht Kinderrechten, de jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen.

Veiligheid
‘Grote stijging hulpvragen huiselijk geweld’

In de eerste vier maanden van dit jaar hebben opvallend veel mensen hulp gezocht vanwege huiselijk geweld. Volgens de organisatie die hulp en advies biedt bij psychische en sociale problemen is het aantal aanvragen ten opzichte van 2015 met 41 procent gestegen.

Decentralisatie
Steeds langere wachtlijsten Jeugdzorg

Kinderen moeten steeds langer wachten op de juiste hulp. Ruim de helft van de jongens en meisjes die voor het eerst bij jeugdzorg aanklopt, krijgt te maken met te lange wachtlijsten. Dat concludeert de Kinderombudsman Marc Dullaert in zijn derde onderzoek over de decentralisatie van de jeugdzorg.

Jeugdzorg
Kwaliteit Veilig Thuis organisatie ondermaats

De Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg oordelen dat de Veilig Thuis organisaties op sommige punten goed scoren, maar dat de kwaliteit bij een groot aantal organisaties op andere punten dringend verbetering behoeft .

Jeugdzorg
Meldcode Kindermishandeling aangescherpt

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) wil dat alle kinderen die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van kindermishandeling goed in beeld zijn en blijven bij Veilig Thuis. Hiertoe wordt de meldcode aangescherpt