‘Kindermishandeling moet binnen tien jaar gehalveerd’

0

In de Week tegen Kindermishandeling zetten diverse gemeenten zich extra in voor betere signalering van en sneller ingrijpen op kindermishandeling. De Taskforce Kindermishandeling heeft diverse aanbevelingen geformuleerd in haar eindrapport.

Alle gemeenten in provincie Groningen gaan samenwerken om binnen twee jaar tijd kindermishandeling beter te voorkomen, signaleren en te bestrijden. Hiervoor hebben zij hun handtekening onder tien actiepunten gezet, zo meldt het Dagblad van het Noorden. Groningen is de eerste regio waarbij alle gemeenten zich samen inzetten om kindermishandeling tegen te gaan. De ondertekening van ‘De tien van Noord’ is één van de activiteiten tijdens de landelijke Week tegen Kindermishandeling die van 14 tot en met 20 november is gehouden.

Signalen herkennen

Ook krijgen 500 ambtenaren in provincie Groningen cursus om kindermishandeling beter te herkennen. Met name ambtenaren die ‘achter de voordeur’ komen, zoals leerplichtambtenaren en Wmo-consulenten. Ze leren signalen en risico’s in kaart brengen, gesprekken met ouders aangaan en hulp organiseren.

Wethouder Mattias Gijsbertsen, gemeente Groningen: “De 23 gemeenten zijn het er alle over eens dat wegkijken voorbij is. We hebben gezamenlijke doelen en we gaan aan de slag, met aandacht voor preventie, goede afstemming, registratie en ondersteuning van risicogroepen. Samen gaan we voor een veilige leefomgeving voor alle kinderen in Groningen. Scholen, zorginstellingen en inwoners worden nadrukkelijk gevraagd om te helpen dit voor elkaar te krijgen.”
Gemeente Groningen heeft tevens medegedeeld dat ze zich aansluit bij de landelijke campagne ‘Last Resort’. Dat betekent dat burgemeester Peter den Oudsten er letterlijk is voor kinderen die niet veilig kunnen opgroeien en die het idee hebben dat zij nergens terecht kunnen. De burgemeester is voor hen bereikbaar en beschikbaar.

Eén persoon

Ook andere gemeenten zetten zich deze week extra in tegen kindermishandeling, zoals Dantumadiel in Friesland, meldt de Nieuwe Dockumer Courant. Dantumadiel wil mensen stimuleren om in actie te komen bij verdenking van kindermishandeling. Want één persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen, stelt de gemeente. Mishandelde kinderen ervaren het zwijgen van omstanders als het meest pijnlijk. Het geeft hen het gevoel dat ze er niet toe doen, dat niemand om ze geeft. Wethouder Gerben Wiersma: “Mishandelde kinderen die zelf niet durven te praten, hebben belangrijke anderen in de omgeving nodig die hun signalen opmerken en in actie komen. Familieleden, onderwijzers, buren of clubgenoten bijvoorbeeld.”

Daarom stuurt de gemeente deze week alle scholen een brief om aandacht te vragen voor kindermishandeling. Leerkrachten spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen, wat het belangrijk maakt om te weten waar zij op moeten letten. Gemeente Dantumadiel biedt daarom een cursus aan voor scholen, maar ook voor sportclubs en kerken.

Taskforce

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik vindt dat mishandeling komende tien jaar gehalveerd moet worden. Dat zei ze eerder deze week tijdens de aftrap van de Week tegen Kindermishandeling. Hierbij presenteerde de Taskforce haar eindrapport, en hief zichzelf vervolgens op. De Taskforce gaat namelijk over in de ‘Beweging tegen Kindermishandeling, waarin onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en ouderorganisaties samenwerken ter verbetering van signalering en aanpak van kindermishandeling.

De Taskforce was eind 2012 ingesteld door de ministeries van VenJ en VWS om de aanpak van kindermishandeling een stevige zet in de goede richting te geven. Met de presentatie van het eindrapport van komt een eind aan deze opdracht.

Volgens de laatste cijfers gaat het jaarlijks om zo’n 119 duizend kinderen die mishandeld worden, waarvan er enkele tientallen aan de gevolgen overlijden. “In iedere klas is wel één kind slachtoffer van kindermishandeling”, zei burgemeester Eberhard van der Laan, voorzitter van de groep met deskundigen die zitting hadden in de Taskforce, tegen AT5. Volgens hem zijn er forse maatregelen nodig om het probleem op te lossen, iets wat de Taskforce de afgelopen vier jaar onvoldoende is gelukt.

Het moet veel beter

In haar eindrapport bepleit de Taskforce een Nationaal Programma Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. In tien jaar tijd moet zo het aantal mishandelde kinderen gehalveerd worden. Alle relevante partijen moeten hierbij betrokken worden. Daarnaast worden tien speerpunten benoemd, die in ieder geval een plek moeten krijgen in het programma, zoals een verplichte opvoedcursus voor ouders en een meldcode voor alle beroepen met geheimhoudingsplicht. Een ander belangrijk knelpunt is informatiedeling; deze zou veel beter moeten. De mate waarin professionals informatie uitwisselen, kan verschil uitmaken tussen leven en dood. Het niet melden moet volgens de Taskforce dan ook arbeidsrechtelijke of tuchtrechtelijke gevolgen hebben.

Over Auteur

Betty van Wijngaarden

Freelance redacteur voor Gemeente.nu en zelfstandig coach voor professionals (werknemers en zzp'ers). Tevens auteur en trainer. Als "communicatiediva" pur sang heeft ze de beschikking over veel woorden en schrijft ze graag over loopbaangerelateerde onderwerpen. In coaching kan ze goed luisteren, aanmoedigen en aanzetten tot actie of een koerswijziging. Het liefst met de nodige dosis humor. (www.vanwijngaardencoaching.nl)

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden