Tag: Nationale ombudsman

Communicatie
Ombudsman: Communicatie gemeente onvoldoende

Een inwoner van Veldhoven klaagt meermaals schriftelijk bij de gemeente over bomen op gemeentelijke grond die overlast geven en zonlicht in zijn tuin wegnemen. Hij vraagt tevergeefs om de bomen te rooien of snoeien.

Bestuur
Ombudsman: Overheid moet er voor alle burgers zijn

De overheid moet er zijn voor alle burgers, het burgerperspectief. Op het moment dat de overheid zich onvoldoende verplaatst in de burger, dan gaat het mis. Dit concludeert de Nationale ombudsman in zijn jaarverslag over 2015.

Burgerzaken
Ombudsman gaat Basisregistratie onderzoeken

De Nationale ombudsman gaat de problemen onderzoeken van mensen zonder een duidelijke vaste woon- of verblijfplaats als zij zich willen inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Hiertoe heeft hij 280 gemeenten vragen gesteld

Wmo
Ombudsman onderzoekt Wmo-rol gemeenten

De Nationale ombudsman onderzoekt de manier waarop gemeenten informatie geven over de eigen bijdrage als mensen een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zoals huishoudelijke hulp.

Bestuur
Ombudsman kraakt invoering trekkingsrecht pgb

Bij de invoering van het trekkingsrecht voor het persoonsgebonden budget (pgb) zijn de belangen van kwetsbare burgers en van zorgverleners uit het oog verloren. Dit concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport ‘Pgb-trekkingsrecht en de (niet)lerende overheid’.