Ombudsman: Standpunt gemeente is niet onredelijk

0

Een inwoner van gemeente Heerlen klaagt over overlast van zwaar verkeer in zijn straat. Na onderzoek besluit de gemeente niets aan de situatie veranderen. Daarop stapt de man naar de Nationale Ombudsman.

De Heerlenaar heeft in zijn straat vooral last van trillings- en geluidshinder door zwaar verkeer als zij een verkeersdrempel passeren. In 2012 liet de rechtsbijstandsverzekeraar onderzoek doen door een onafhankelijk technisch onderzoeksbureau. Dat gebeurde conform de richtlijnen van de Stichting Bouwresearch (SBR). Het onderzoeksbureau concludeerde dat in de woningen voelbare trillingen kunnen optreden, maar dat de kans op schade aanvaardbaar gering is. Mede vanwege deze uitkomst besloot B&W de situatie niet aan te passen. Hierop schakelde de inwoner de Nationale Ombudsman in.

Aannemelijk
Deze is nagegaan of de gemeente de klacht heeft onderzocht, en of zij is nagegaan of de drempel aan de gestelde eisen voldoet. Hierbij hanteert ook de Ombudsman de richtlijnen van de SBR als criterium. In de SBR-richtlijnen staat dat hinder voor personen in gebouwen geen reden is om maatregelen te nemen die de hinder beperken of wegnemen. De trillingen zijn voelbaar in de woningen. Maar op basis van het eerdere onderzoek is aannemelijk dat die trillingen niet te sterk zijn voor de gebouwen.

Wenselijk
Ook heeft gemeente Heerlen zowel in 2010 als 2014 verkeerstellingen gehouden. Daaruit is gebleken dat het verkeer in deze straat ruim onder het wenselijk geachte aantal van maximaal 3000 voertuigen per dag bleef.

Volgens de Nationale ombudsman was het een redelijk besluit van het college om de bestaande situatie niet te wijzigen. De klacht is niet gegrond.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.