Tag: toezicht

Openbare orde
Odfjell wil leren van fouten

Odfjell-directeur Theo Olijve betreurt dat de koel- en blusmiddelen bij het tankopslagbedrijf niet toereikend waren, zei hij tijdens de behandeling van de strafzaak tegen het bedrijf.

1 2 3