Tag: toezicht

Bouw
Proef bouwtoezicht toont grote risico’s

Als de bouwsector zelf het toezicht op kwaliteit en veiligheid organiseert is er een grotere kans op incidenten als verzakking en scheurvorming en een achteruitgang van de kwaliteit in de bouw.

Boa
Te weinig ‘groene’ boa’s

In sommige natuurgebieden in Nederland zijn helemaal geen toezichthouders ofwel groene boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) meer. In andere gebieden is er maar één boa op duizenden hectares natuur. Natuurbeheerders en particuliere landgoedeigenaren maken zich grote zorgen, omdat criminaliteit als stropen en illegale drugsdumpingen toenemen.