Opinie Privatisering bouwtaken heeft grote gevolgen

0

Deze aanstaande privatisering heeft zowel personele als financiële consequenties voor gemeenten en daar moeten ze nu op acteren.


– blog – Els Möhle

De ministerraad heeft 13 mei jl. ingestemd met de privatisering van een aantal bouwtaken die nu door medewerkers van gemeenten worden uitgevoerd.

Het beoordelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning beperkt zich met ingang van 2018 tot het toetsen aan welstand, het bestemmingsplan/omgevingsplan en veiligheid. Het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit zal door de markt gaan plaatsvinden. Ook de controle tijdens de bouw zal door de markt zelf worden uitgevoerd.

In 2016 zal worden gestart met eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw. Alleen gecertificeerde bedrijven mogen deze taken van de gemeenten overnemen. Aan dergelijke bedrijven worden uiteraard strenge eisen gesteld. Op verschillende fora is veel aandacht besteed aan kwaliteit, veiligheid etc.

Dit besluit heeft echter ook grote gevolgen voor de gemeenten:

  • Vele bouwplantoetsers die nu in dienst zijn van de gemeenten zullen overbodig worden
  • Vele handhavers die tijdens de bouw controles uitvoeren zijn niet meer nodig
  • De inhoudelijke RO taken zullen naar ik verwacht ook wijzigen door deze privatisering én de nieuwe Omgevingswet.
  • De bouwleges zullen niet of zeer beperkt geheven kunnen worden omdat de markt de werkzaamheden uitvoert. Dit is een grote tegenvaller voor de financiën van  gemeenten. Misschien zal bij de uitkering uit het gemeentefonds rekening worden gehouden met het wegvallen van de leges. Ik durf het niet te zeggen.

Ook andere items uit de Omgevingswet zoals bouwen vanuit vertrouwen, deregulering en maatwerk en integrale advisering vragen om een totaal andere werkwijze dan tot nu bij veel gemeenten gebruikelijk is.

Nieuwe werkwijze

Het betekent een totaal nieuwe werkwijze en inrichting van taken die gericht zijn op de fysieke leefomgeving. Aparte afdelingen Vergunningverlening, Handhaving en Ruimtelijke Ontwikkeling zullen tot één nieuwe samenhangende afdeling moeten worden omgevormd. Deze afdeling zal, uitgaande van de uitgangspunten van de Omgevingswet in samenhang, inspelen op wat burgers en bedrijven willen, met de juiste balans tussen enerzijds vertrouwen, maatwerk, meedenken en anderzijds handhaving op het gebied van veiligheid en het algemeen maatschappelijk belang.

Gemeenten moeten nu al voorsorteren op deze grote wijziging. Enerzijds om de organisatie hierop op tijd in te richten en anderzijds om hun medewerkers voor te bereiden op de voor hen pijnlijke gevolgen van deze verandering.

Mijn boodschap aan de gemeenten is: Laat deze veranderingen je niet “overkomen”. Kijk naar alle positieve en negatieve gevolgen de Omgevingswet en sorteer de organisatie waar mogelijk voor!!


Over de auteur: Els Möhle is Waarnemend hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Zoeterwoude

16 juni: Webinar Actualiteiten Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen zijn een terugkerend thema binnen omgevingsrecht. Wilt u binnen een uur worden bijgepraat over de actuele jurisprudentie bestemmingsplannen door onze expert Peter Schravendijk?  Schrijf u dan nu in voor ons webinar. Meer informatie >>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden