Tag: omgevingsvergunning

Bouw
Blok past regelgeving woonboten aan

De ministerraad is akkoord met het voorstel van minister Blok die een aanpassing in de Woningwet doet die juridische onduidelijkheden in de bouwregelgeving wegneemt voor woonboten