Zes bezwaren tegen Omgevingswet

0

De eerder tevreden VNG laat nu toch weten dat gemeenten hun “hoofd niet in een financiële strop willen steken” met de Omgevingswet zoals die nu op tafel ligt. Het voorstel moet tegemoet komen aan zes verschillende randvoorwaarden.

Begin dit jaar was de vereniging nog tevreden over het wetsvoorstel. In de tussentijd zijn alarmbellen gaan rinkelen, met de wankele financiële onderbouwing voor een bezuiniging van 600 miljoen euro als grootste pijnpunt. Wie gaat dat opvangen? De gemeenten weer? De VNG is er niet gerust op.

“Gemeenten hebben geen enkel belang om mee te werken aan een nieuwe wet, waarvan nog niet duidelijk is hoe die tot besparingen leidt en waar die zullen neerslaan”, staat in een brief aan de Tweede Kamer. “Wij gaan niet instemmen met een blanco cheque.”

Het gaat om de volgende randvoorwaarden:

  1. Bezuinigingen door de wet kunnen niet eenzijdig bij gemeenten worden neergelegd
  2. Er is noodzaak tot de vergroting van de lokale bestuurlijke afwegingsruimte
  3. Er is noodzaak tot duidelijkheid in de rolverdeling tussen het bevoegd gezag
  4. Er is noodzaak tot bruikbaarheid van de nieuwe kerninstrumenten van de wet
  5. Er is noodzaak tot duidelijkheid over financierbaarheid van het fysieke domein
  6. Er is noodzaak tot een goede en tijdige implementatie van de wet.
[([003_604_rb-image-1615950.jpeg])]

Eerder verschenen:

Vijf zorgen over nieuwe Omgevingswet>>

Naar aanleiding van onderzoek door de TU Delft, onder leiding van hoogleraar Friso de Zeeuw, kwamen al negen zorgpunten boven water, onder meer als het gaat om de rol van private toezichthouders in de Omgevingswet.

Over water gesproken. “Wat betreft de projectbesluitbevoegdheid van het waterschap is het de VNG niet duidelijk waarom het waterschap de beschikking zou moeten krijgen over een dergelijk zwaar in de gemeentelijke autonomie ingrijpend instrument”, aldus directielid Kees Jan de Vet in de brief.

“De borging van de bijzondere positie van de gemeente achten wijmet name van belang bij bovengemeentelijke instrumenten die de gemeentelijke bevoegdheid volledig opzij zetten.” Overigens zijn ook de waterschappen zelf niet tevreden.

Kamerleden buigen zich momenteel over de voorwaarden in de brief.

Kennisbank Omgevingsrecht

Uitgebreid artikelsgewijs commentaar op de Wabo, de Wro en het Bro. Meer informatie >>

Whitepaper | De route naar de Omgevingswet in het VTH-domein

1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De minister van BZK schreef eerder: ‘het hoeft niet af te zijn om er klaar voor te zijn’. De voorbereiding is dan ook gericht op het kunnen uitvoeren van de minimaal vereiste taken. Dit geldt ook voor het domein van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH). Voor het DSO zijn er stappen te nemen op gebied van processen, functies, samenwerkingen en (ICT-)systemen. Deze whitepaper inclusief checklist biedt je de handvatten voor een goede voorbereiding.

 

Lees de gratis whitepaper en ga aan de slag

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden