Tag: transformatie

Blog
Opinie Drie lessen uit de zorg voor gemeenten

Het is zaak om te starten met het inzichtelijk maken van kwaliteit. Pak je dit als gemeente nu niet op, dan blijf je achter de feiten aanlopen. Het risico: sturen op resultaat blijft een utopie.

Bestuur
Van Zanen:”Dit jaar moet het anders”

Dit jaar gaat de VNG een andere fase in. Wat betreft de transformatie in het sociaal domein komt het er dit jaar op aan. Aldus VNG voorzitter Jan van Zanen in zijn nieuwjaarsboodschap

Transitie
Transitie Sociaal Domein ‘mogelijk maken wat nodig is’

De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) signaleert dat professionals in de transitie veel blokkades ervaren. Ze moeten opboksen tegen oude systemen, regels of ‘ingebouwde waarheden’. Lokale overheden zouden door het wegnemen van belemmerende regelgeving en organisatorische aanpassingen kunnen bijdragen aan een soepeler verloop

Transitie
Wijkteams: toegang voorspoedig, vernieuwing vraagt aandacht

In bijna alle gemeenten zijn teams gevormd waar burgers terecht kunnen met hun vragen en (lichte) ondersteuning op maat wordt geboden. De basis is op orde. Onderzoek laat echter zien dat de integrale werkwijze nog in de kinderschoenen staat en dat nieuwe arrangementen slechts mondjesmaat te vinden zijn.