Spelregels voor budget vernieuwing jeugdhulp

0

Om in aanmerking te komen voor budget om jeugdhulp te vernieuwen, moet een jeugdzorgregio een meerjarig transformatieplan indienen. Hoe dat precies gaat, is uitgewerkt in de ‘Spelregels Transformatiefonds’ die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft gepubliceerd.

Het Transformatiefonds is bedoeld om de vernieuwing van de jeugdhulp een impuls te geven. Voor de periode 2018 tot en met 2020 is jaarlijks 36 miljoen euro aan transformatiebudget beschikbaar gesteld. Van het totaalbedrag van 108 miljoen euro, hebben gemeenten en het Rijk elk de helft ingelegd. Het fonds sluit aan bij het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. In het transformatieplan moet dan ook minstens een van de actielijnen uit het plan worden uitgewerkt.

Naar rato

De aanvraag voor het budget moet door gemeenten vanuit een van de 42 jeugdhulpregio´s gedaan worden, of met een aantal jeugdregio´s samen. Het transformatiebudget zal naar rato, op basis van het aantal kinderen per jeugdzorgregio op 1 januari 2018, worden verdeeld. De verdeling vindt plaats via een zogeheten decentralisatie-uitkering. Het fonds wordt in de decembercirculaire over het jaar 2018 uitgekeerd. De deadline voor het indienen van een transformatieplan is 1 oktober 2018.

Spelregels

Bij de beoordeling van het transformatieplan zal volgens het ministerie van VWS onder meer gekeken worden naar de mate waarin een jeugdzorgregio de ‘basis op orde’ heeft. In het document ‘Spelregels Transformatiefonds’ (pdf) wordt uitgelegd waar een aanvraag aan moet voldoen en op welke wijze deze zal worden gehonoreerd. Deze spelregels zijn in samenwerking door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk opgesteld.

Verantwoording

De verdeling van het transformatiebudget over jeugdzorgregio’s is gebaseerd op het aantal jongeren per jeugdzorgregio. ‘Hierdoor is aan de voorkant helder hoeveel transformatiebudget een regio ontvangt en wordt een race om de pot met geld voorkomen,’ legt de VNG uit in een ledenbrief. ‘Over de besteding van de middelen hoeft geen financiële verantwoording plaats te vinden richting het Rijk. De verantwoording vindt plaats aan de gemeenteraad, en tussen regio´s onderling.’

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden