Tag: vastgoed

Blog
Opinie Meer grip op gemeentelijk vastgoed

De markt met informatiesystemen voor vastgoed-, bouw- en facility management is groot. Voor gebruikers is het lastig om een keuze te maken. Bouwstenen bracht samen met het werkveld de systemen in beeld, vergeleek hun functionele en technische kwalificaties en verzamelde gebruikerservaringen.

Belastingen
Opinie Gemeentelijk vastgoed juist waarderen

Woningcorporaties zijn vanaf 2017 verplicht om in de jaarrekening hun vastgoed te waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat. Het Waarderingshandboek geeft houvast hoe die waarde te bepalen. Deze waardebepaling is maar beperkt bruikbaar voor gemeentelijk vastgoed.

Blog
Opinie Doeners in duurzaamheid

Verduurzaming van het vastgoed is van belang voor de economie, werkgelegenheid, leefbaarheid. Het is hip en sociaal. Ook zonder smart geformuleerde doelstellingen en geld kan een gemeente veel doen en mogelijk maken. En zo zelf het goede voorbeeld geven. Hierover wethouder Rijpstra van Tytsjerksteradiel