Tag: vastgoed

Blog
Opinie Doeners in duurzaamheid

Verduurzaming van het vastgoed is van belang voor de economie, werkgelegenheid, leefbaarheid. Het is hip en sociaal. Ook zonder smart geformuleerde doelstellingen en geld kan een gemeente veel doen en mogelijk maken. En zo zelf het goede voorbeeld geven. Hierover wethouder Rijpstra van Tytsjerksteradiel

Wmo
Hoe voldoen gemeenten aan Wet M&O

Drie jaar na de inwerkingtreding van de Wet Markt en Overheid (hierna: Wet MenO) worstelen veel gemeenten nog met de implementatie van deze wet. Wat is de impact bij de verhuur van gemeentelijk vastgoed?

Bestuur
Amsterdam bekijkt vastgoedportefeuille opnieuw

Door de opheffing van de stadsdelen is de Gemeente Amsterdam honderden stukjes grond, watertjes en gebouwen rijker. De dienst Gemeentelijk Vastgoed bracht het ‘nieuwe’ bezit onlangs in kaart. De gemeenteraad buigt zich er na de zomer over.

Bestuur
Winkelleegstand blijft groeien

Het aantal Nederlandse gemeenten dat een sterke negatieve ontwikkeling van de winkelleegstand mag verwachten is het afgelopen jaar weer toegenomen. Maar liefst 40% van de gemeenten kampt met een grote winkelleegstand en een afnemende bevolking.