Onderwerp: Ruimte & Milieu

Duurzaamheid
Businessplan voor Flevolandse samenwerking

De Flevolandse gemeenten, provincie, Waterschap Zuiderzeeland, netwerkbedrijf Alliander en afvalverwerker HVC gaan een businessplan opstellen voor de Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on).

1 155 156 157 158 159 170