Bestuurlijke boete woonfraude fors omhoog

0

Gemeenten kunnen, als het aan minister Ollongren ligt, bij overtredingen van regels rond onderverhuur van een sociale huurwoning of vakantieverhuur straks fors hogere boetes opleggen. De maximale bestuurlijke boete bij herhaaldelijke overtreding van lokale verhuurregels gaat omhoog naar 83.000 euro.

Dat schrijft de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Door illegale (onder)verhuur worden de wachtlijsten voor de mensen die in aanmerking komen voor een betaalbare huurwoning langer. Bovendien is het volgens de minister maatschappelijk onacceptabel dat er onrechtmatig verdiend wordt aan sociale huurwoningen.

‘Met woonfraude kunnen enorme winsten worden gemaakt en de maximale bestuurlijke boete van 20.750 euro kan daarbij ingecalculeerd worden. Ook gemeenten en woningcorporaties ervaren dat de hoogte van de maximale bestuurlijke boete niet voldoende is en daarmee de drempel om de woning illegaal te verhuren laag is,’ schrijft de bewindsvrouw. Daarom wil ze de mogelijkheden voor gemeenten uitbreiden om hogere boetes op te leggen. De maximale boete wordt verviervoudigd en gaat van 20.750 euro naar 83.000 euro.

Bestuurlijke boetes

Ollongren reageert hiermee ook op moties van de Tweede Kamer om woonfraude, zoals illegale onderverhuur van sociale huurwoningen, als een economisch delict aan te merken. De minister stelt de Kamer voor om overtredingen juist via bestuurlijke boetes te bestraffen. ‘Schending van de lokale regels wordt daarmee een strafbaar feit waarmee winsten kunnen worden teruggevorderd. Anders dan bij het strafrecht is hiermee sneller sprake van lik-op-stuk en een effectievere oplossing.’

Registratieplicht

Gemeenten krijgen verder de wettelijke bevoegdheid om voor vakantieverhuur via verhuurplatforms een registratieplicht in te stellen. Dit geeft meer zicht op de adressen waar verhuur plaatsvindt. Verder kunnen gemeenten een meldplicht en een vergunningplicht invoeren om te sturen op het maximaal aantal verhuurdagen en op de toeristische verhuur in wijken waar ‘de balans tussen wonen en toerisme is verstoord’. Ook overweegt Ollongren een koppeling in de wet waardoor gemeenten de informatie die zij verzamelen met de registratie- en meldplicht ook kunnen gebruiken voor het innen van toeristenbelasting.

Registratiesysteem

Rijk, gemeenten en verhuurplatforms streven gezamenlijk naar een uniform registratiesysteem voor vakantieverhuur. De minister wil in Europees verband bekijken wat daarnaast de mogelijkheden zijn voor rechtstreekse verplichtingen voor verhuurplatforms. In het wetsvoorstel is de mogelijkheid opgenomen dat gemeenten verhuurplatforms een last onder dwangsom kunnen opleggen als zij verhuurgegevens niet willen vrijgeven. De platforms zijn op grond van de Algemene wet bestuursrecht namelijk verplicht medewerking te verlenen aan het verstrekken van de opgevraagde gegevens.

Uitwisselen gegevens

Ook wil Ollongren met partijen zoeken naar een oplossing voor knelpunten bij de uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en woningcorporaties door de AVG. Het gaat er volgens de minister met name om dat de bestaande instrumenten effectief worden ingezet. Zoals de uitwisseling van gegevens uit de Basisregistratie personen, omdat woningcorporaties instellingen zijn die ‘werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente’ verrichten. Verder wijst de minister op het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. De gemeente ontvangt daarbij signalen van meerdere overheidsinstanties op basis van risicoprofielen en kan daarmee gericht adresonderzoek doen. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wijst op deze mogelijkheden in hun position paper Woonfraude.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden