Opbrengst aanpak adresfraude 1,3 miljoen

0

De landelijke aanpak om de kwaliteit van adressen te verbeteren met huisbezoeken heeft 1,3 miljoen euro opgeleverd in 2016. Door het stopzetten of terugvorderen van uitkeringen of toeslagen die ten onrechte verstrekt waren, werd vorig jaar 11 miljoen opgehaald, de kosten van de controles waren 9,7 miljoen euro.

De opbrengsten wegen op tegen de kosten, de aanpak van adresfraude loont, schrijft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken in een Kamerbrief over de evaluatie Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Steeds meer gemeenten doen mee met de LAA, het aantal groeide van 164 gemeenten in 2016 naar 225 gemeenten dit jaar. Er worden zo’n 15.000 adressen per jaar met huisbezoeken gecontroleerd.

Opbrengst

Naast fraude met uitkeringen en toeslagen worden met adrescontroles ook andere zaken opgespoord, zoals illegale onderhuur en criminaliteit als wietteelt, mensenhandel, illegale prostitutie en ondermijning. Ook komt de behoefte aan zorg of hulpverlening bij zorgmijders in beeld, net als schuldenproblematiek, ernstige vervuiling en huiselijk geweld. Verder weerhouden zichtbare controles anderen van adresfraude, schrijft Knops.

Risicosignalen

Gemeenten werken op basis van risicosignalen samen met onder meer de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit zijn bijvoorbeeld retour gestuurde brieven, klachten over overbewoning of melding dat mensen op een adres blijven wonen terwijl ze zijn uitgeschreven. Door met dit soort indicatoren te werken, is de trefkans op afwijkingen op een onderzocht adres gegroeid van 41 naar 50 procent.

Basisregistratie Personen

Verder wijst de staatssecretaris op het belang te blijven werken aan de kwaliteit van de adressen in de Basisregistratie Personen (BRP). Uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 400.000 tot 550.000 adresregistraties niet overeenkomen met de feitelijke bewoning. De BRP zal nooit 100 procent kloppen in verband met lopende verhuizingen. Als de gegevens niet correct zijn, is er niet altijd sprake van fraude. Soms vergeten mensen hun nieuwe adres door te geven, doen ze dat te laat, of weten ze überhaupt niet dat dat moet. Daarom wordt naast het opsporen van verkeerde registraties ook gewerkt aan voorlichting en bewustwording.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden