Kamer wil steun voor gemeenten bij Airbnb-overlast

0

De Tweede Kamer heeft deze week zes moties aangenomen die gemeenten moeten helpen bij de aanpak van overlast door toeristische woningverhuur via platforms als Airbnb.

De Kamer wil van illegale (onder)verhuur bijvoorbeeld een economisch delict maken, zodat de hiermee behaalde winsten afgepakt kunnen worden. Deze breed gesteunde motie stelt dat de huidige aanpak tekortschiet omdat ‘met woonfraude enorme winsten kunnen worden gemaakt op Airbnb waarbij een bestuurlijke boete ingecalculeerd kan worden’. Ook moet de regering onderzoeken of er andere sanctiemogelijkheden zijn voor Airbnb bij illegale verhuur.

Gegevens achterhalen

Een andere motie vraagt aandacht voor het probleem dat gemeenten willen handhaven, maar verhuurders vaak lastig te vinden zijn via platforms. De regering moet ‘onderzoeken of in de aankomende wetgeving platforms voor toeristische verhuur verplicht kunnen worden om mee te werken met het achterhalen van gegevens van verhuurders’.

Lobby in Brussel

De platforms beroepen zich nu op Europese regels om hun data af te schermen. Er is daarom ook een motie aangenomen met het verzoek aan de regering om in Europees verband voor verandering te pleiten. De platforms zouden via Europese regelgeving verplicht moeten worden hun data te delen met gemeenten voor een effectieve handhaving.

Aanpak uitwassen

De Kamer wil ook dat het kabinet met gemeenten een ‘samenhangende aanpak’ ontwikkelt waardoor ‘uitwassen worden weggenomen’. Dit zou binnen drie maanden moeten gebeuren. Als voorbeelden van zulke uitwassen noemt deze motie ‘overlast in woonwijken, het onttrekken van woonruimte aan de woningvoorraad, oneigenlijke concurrentie met bedrijfsmatig geëxploiteerde verblijfsaccommodaties en het niet afdragen van btw, toeristen- en inkomstenbelasting’.

Gemeenten helpen

Amsterdam slaagde er eerder in om afspraken te maken met Airbnb. De regering moet andere gemeenten die dit ook willen hierbij helpen, zo stelt een vijfde oproep van de Kamer. Een laatste motie verzoekt de regering te onderzoeken ‘of een verbod door gemeenten om volledige huizen korter dan dertig dagen te verhuren via websites zoals Airbnb zinvol kan worden toegepast, waarbij gemeenten wel ontheffing kunnen verlenen voor specifieke gebieden’.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft geen moeite met de aangenomen moties, bleek tijdens een eerder debat.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden