Digitale buurtpreventie vergroot veiligheidsbeleving

1

Uit onderzoek van Avans Hogeschool blijkt dat het gebruik van een buurtpreventieapp het veiligheidsgevoel onder inwoners vergroot. Ook komt naar voren dat gebruikers bereid zijn sneller melding te doen van verdachte situaties en woninginbraken. Een groot deel van de ondervraagden zou graag zien dat politie en gemeente deelnemen. 

Het onderzoek dat het ministerie van Justitie en Veiligheid liet uitvoeren, richtte zich op de inzet van apps voor sociale veiligheid in een straat of buurt en het effect op de veiligheidsbeleving van de gebruikers, met de focus op de app Veiligebuurt.nl. Deze applicatie telt inmiddels 200.000 deelnemers en heeft als doel om veiligheid en de beleving daarvan in buurten en wijken te vergroten. Ook moet er een stimulans van uitgaan om melding te maken van ‘high impact crimes’ zoals woninginbraken.

Sneller melden

Meer dan de helft (56 procent) van de ondervraagden geeft aan dat ze een veiliger gevoel hebben in hun omgeving als daar buurtpreventie actief is. Bijna drie kwart van de respondenten reageert positief op de vraag of de betreffende app bijdraagt aan het sneller melden van verdachte situaties. Daarbij noemen de onderzoekers het opvallend dat geen van de respondenten een negatieve veiligheidsbeleving ervaart als gevolg van informatie over onveilige situaties uit hun buurt. ‘Een onveilig gevoel wordt dus niet bewerkstelligd met de app.’

Anoniem melding maken

Er zijn inmiddels verschillende middelen voor digitale buurtpreventie, ook WhatsApp-groepen. Deze app heeft vooral een sociale functie, er wordt informatie met elkaar gedeeld. Lector Ben Kokkeler benoemt het verschil: ‘WhatsApp is geen middel dat specifiek als buurtpreventieapp is bedacht. Dat heeft nadelen. Uit ons onderzoek blijkt dat het veiligheidsgevoel vergroot wordt bij gebruik van nieuwe vormen van digitale platformen, waarop bijvoorbeeld burgers anoniem kunnen melden.’

Rol van de gemeente

Verder blijkt ruim 80 procent van de ondervraagden er voorstander van te zijn als politie én gemeente actief zouden deelnemen aan buurtpreventieapps. Gemeenten en lokale kranten zouden Veiligebuurt.nl beter kunnen promoten, bijvoorbeeld door succesverhalen (online) te delen. Meer bekendheid kan namelijk leiden tot genoeg deelnemers waardoor de applicatie beter functioneert.

Buitenlands voorbeeld

Volgens het onderzoek zijn er ook buitenlandse voorbeelden waaruit blijkt dat digitale buurtpreventie meer mensen betrekt bij de veiligheid in hun buurt. Over het effect op het werk van veiligheidsprofessionals en buurtpreventieteams is nog weinig bekend. ‘Ook de rol van digitale technologie en data en de ethische vragen die datadeling opwerpen, vergen nader onderzoek dat het Avans lectoraat Digitalisering en Veiligheid organiseert.’

Over Auteur

Niobe Moen

1 reactie

 1. Avatar

  Beste Niobe/Redactie, ik heb even een vraag aan je mbt dit artikel.

  Hierin is een foto gebruikt die ik zelf graag zou willen gebruiken voor een artikel van een programma Inbraakvrije wijk. Hopelijk kunnen jullie hier toestemming voor geven. Het programma Inbraakvrije Wijk betreft een programma van de stichting DITSS, waar ik digitale communicatie voor doe. Stichting DITSS staat voor Dutch Institute for Technology, Safety & Security en werkt samen met de Overheid, Gemeenten, Politie en diverse partners aan het creëren van inbraakvrije wijken in Nederland. De website van ons programma is: inbraakvrijewijk.nl

  Alvast hartelijk bedankt,
  Huub Keulers
  Namen stichting DITSS
  0646741111

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden