Onderwerp: Ruimte & Milieu

Energie
Hulp bij energiebesparing in bestaande bouw

AgentschapNL, Meer Met Minder en Milieu Centraal hebben het webportaal Bespaarlokaal.nl opgezet. Dit moet gemeenten helpen bij het opzetten en uitvoeren van projecten voor energiebesparing in de bestaande bouw.

Financiën
Herontwikkeling 750 Gelderse vuilstortplaatsen

Gelderland telt circa 750 vuilstortlocaties die niet meer als zodanig worden gebruikt. Veel stortplaatsen lenen zich prima voor herontwikkeling. Gemeenten en andere grondeigenaren krijgen hulp bij de herontwikkeling.

1 160 161 162 163 164 178