Normbedragen nieuwbouw scholen met 40 procent omhoog

0

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert haar leden de normbedragen voor de nieuwbouw van scholen eenmalig te verhogen met 40 procent. Dit omdat de prijzen de afgelopen jaren meer zijn gestegen dan de indexering die de VNG aanhield.

‘De jaarlijkse indexering van de normbedragen over de afgelopen jaren blijken de werkelijke prijsontwikkelingen in de markt niet goed te hebben gevolgd,’ aldus de VNG. De sectororganisatie voor het primair onderwijs, de PO-raad, drong bij de VNG en het Rijk al langer aan op verhoging van de bedragen in de modelverordening onderwijshuisvesting. Volgens de PO-raad overschreden sommige gemeenten afgelopen jaren de normvergoeding, omdat deze ‘bij lange na niet toereikend was om goede schoolgebouwen van te kunnen betalen’.

Geen extra geld

Gemeenten moeten een bedrag beschikbaar stellen waarmee schoolbesturen met hun gebouwen ten minste kunnen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Vicevoorzitter van de PO-Raad Anko van Hoepen: ‘Met de nieuwe normvergoeding wordt het eindelijk mogelijk om aan die wettelijke minimumeisen te kunnen voldoen.’ Enige realiteitszin is volgens Van Hoepen echter ook op zijn plaats. ‘Met het verhogen van de normvergoeding komt er geen extra geld vanuit het Rijk. De gemeenten moeten hun geld alleen anders uitgeven.’

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden