Onderwerp: Jeugdzorg

Blog
Opinie Naar krachtige arbeidsmarktregio’s

Hoe kunnen we het arbeidsmarktbeleid innoveren zonder een topdown blauwdruk neer te leggen én met gezond gebruik van ervaringen uit het verleden? De belangrijkste uitgangspunten op een rij.