Onderwerp: Boa

Boa
Onderzoek naar klachten over boa’s

De Nationale ombudsman is een onderzoek begonnen naar klachten over buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zoals stadswachten, conducteurs en boswachters.

Boa
Alert blijven inspelen op veranderende regelgeving

Er staan diverse veranderingen in het Wetboek voor Strafvordering op stapel. Doordat in de loop van 2017 tientallen artikelen zullen veranderen of nieuw zullen zijn, is grote alertheid van Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) noodzakelijk.

Boa
Nieuw BOA-platform voor betere samenwerking

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) lopen nogal eens tegen knelpunten aan bij de samenwerking met elkaar, de politie en de gemeente. Het recent opgerichte BOA-platform beoogt daarom betere afstemming en samenwerking.

1 6 7 8 9 10 12