Tag: Aanbestedingswet

Aanbestedingen
Onderhandelen voor een gemeente is een kunst

Inkopers van gemeenten hebben twintig jaar niet mogen onderhandelen – oké, alleen bij hoge uitzondering – maar dankzij de herziene Aanbestedingswet sinds juli dus weer wél. Dat vraagt om aanscherping van vaardigheden. “Professioneel onderhandelen is een vak, en onderhandelen voor een gemeente is een kunst.”

Aanbestedingen
Opinie Kamp en Kamer: vragen bij de Aanbestedingswet

Op 19 januari reageerde minister Kamp van Economische Zaken op de vragen en opmerkingen van verschillende fracties over het Wetsvoorstel tot Wijziging van de Aanbestedingswet 2012. Die vragen en opmerkingen van de fracties staan in het verslag van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken van 7 december 2015. Uit het verslag blijkt dat de fracties de nodige vraagtekens plaatsten bij het nieuwe Wetsvoorstel; de ene met meer verve dan de andere.

Aanbestedingen
EZ: Lagere lasten dankzij betere aanbesteding

De toepassing van de Aanbestedingswet heeft geleid tot een verlaging van de lastendruk voor ondernemers en overheden met 184 miljoen euro per jaar. Dat blijkt uit de evaluatie van de wet die minister Kamp van Economische Zaken (EZ) naar de Kamer heeft gestuurd.