Tag: arbeidsmarkt

Werk
Uitstel plan regeling arbeidsmarkt

Het samenvoegen van de Wajong, de Wet werk en bijstand en de Wet sociale werkvoorziening blijkt voer voor discussie. Staatssecretaris Paul de Krom van sociale zaken heeft dan ook meer tijd nodig om zijn plan hiervoor naar de Tweede Kamer te sturen.

1 5 6 7