Jaar uitstel voor regeling arbeidsmarkt

1

Het kabinet is bereid gemeenten een jaar respijt te geven bij de invoering van de nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt: Wet werken naar vermogen.

Dat blijkt uit een concept-onderhandelaarsversie van het

zogeheten bestuursakkoord tussen het Rijk, provincies, gemeenten en

waterschappen. Het onderhandelingsresultaat wordt vandaag nog besproken in het

bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), donderdag door het

Interprovinciaal Overleg (IPO) en vrijdag in de ministerraad.

2013

In de nieuwe regeling worden de bijstand, sociale

werkplaatsen en de Wajong voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn,

samengevoegd. Het kabinet wilde dit al volgend jaar doen, maar om gemeenten

meer voorbereidingstijd te geven zou dat nu per 1 januari 2013 kunnen. 

De VNG had van begin af aan om respijt gevraagd voor het

arbeidsmarktplan
. Wel wil het kabinet in 2012 onder meer al beginnen met 400

miljoen euro van de geplande bezuinigingen op re-integratiemiddelen voor het

aan het werk helpen van werklozen. Ook wordt nog dit jaar door het ministerie

van Sociale Zaken een projectgroep geformeerd voor de nieuwe regeling Werken

naar vermogen.

Zo is het idee om vanaf 2013 gemeenten de mogelijkheid te

bieden om mensen die bijvoorbeeld wegens een verstandelijke, lichamelijke of

psychische beperking niet in staat zijn zelfstandig 100 procent van het

minimumloon te verdienen, tijdelijk met een loonaanvulling aan de slag te

helpen.

Werkgevers hoeven dan alleen te betalen voor dat deel dat deze personen

wel productie kunnen leveren. Het bestuursakkoord gaat verder nog over

herverdeling van taken op onder meer het gebied van de AWBZ, jeugdzorg, ruimte,

natuur en water.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

1 reactie

  1. Greta Middel op

    Steeds lees ik wat het werkgevers kan opleveren om bv Wajongers in dienst te nemen.
    Terecht het zijn veelal zeer gemotiveerde medewerkers. Wat ik niet lees: hoe we de Wajongers de juiste ondersteuning kunnen bieden en ze niet hun levenlang afhankelijk te laten blijven van een uitkering.
    Als je met een handicap nooit 100 % kunt werken, blijf je in de nieuwe wet je hele leven in de Bijstand en krijg je zo nooit de mogelijkheid om ook wat te sparen of een eigen huisje te kopen vanwege de vermogenstoets.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden