Top 3: Voorwaarden arbeidsregeling

0

Wethouders vinden drie randvoorwaarden het belangrijkst als het gaat om de uniforme regeling voor de onderkant arbeidsmarkt: voldoende geld en handelingsvrijheid, en ‘werken moet lonen’ voor werknemers en werkgevers.

Dat blijkt uit de enquête die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gehouden onder

wethouders sociale zaken. De VNG heeft een aantal randvoorwaarden geformuleerd die belangrijk

zijn om te komen tot een goede regeling voor de onderkant arbeidsmarkt.

Via verschillende kanalen probeert de VNG te achterhalen welke van

die voorwaarden voor de leden cruciaal zijn. De VNG schuift aan bij

regiobijeenkomsten, praat in de commissies en andere overleggen met

bestuurders en raadsleden en heeft vorige week een enquête verstuurd

naar de wethouders sociale zaken.

Top 3
Uit die enquête blijkt dat de

wethouders sociale zaken drie elementen bij het tot stand komen van één

regeling het belangrijkste vinden.

 1. Bovenaan staat: voldoende geld voor re-integratie en begeleiding en

  een compensatie voor lagere productie en hogere uitvoeringskosten.
 2. Als tweede noemen de wethouders de beleids- en

  handelingsvrijheid van gemeenten. Gemeenten willen zelf kunnen bepalen

  welk instrument (loondispensatie, loonkostensubsidie etc.) ze voor wie

  inzetten.
 3. Het derde belangrijke punt is dat ‘werken moet lonen’.

  Uitkeringsgerechtigden die (naar vermogen) gaan werken, moeten er

  financieel op vooruitgaan. Maar er moet ook een financiële prikkel zijn

  voor werkgevers en gemeenten. Want dat was ook de kern van het succes

  met de Wwb. 

Een punt van zorg is voor de

wethouders de schaalgrootte. Het merendeel van de respondenten geeft

aan dat gemeenten zelf moeten kunnen bepalen op welke schaal ze voor

welke taken samenwerken.

Vervolg

De VNG neemt de resultaten van de enquête mee in de gesprekken met staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden