Onderzoek: Lokale resultaten van re-integratie

0

Efficiënter. Effectiever. Re-integratie kan beter worden georganiseerd, blijkt uit vergelijkend onderzoek van 74 gemeenten.

Welke inzet levert het meeste rendement? Dat is de

hoofdvraag die de SEO Economisch Onderzoek stelt in opdracht van de Raad voor

Werk en Inkomen, wat extra relevant is door de financieel krappe tijden. De

onderzoekers hebben allereerst gekeken naar de relatie tussen gemeenten en

re-integratiebedrijven.

Een

afrekening op de output blijkt in dat geval effectiever voor mensen met veel

problemen. Voor groepen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt werken

inspanningsverplichtingen juist beter. Mensen met een uitkering, die niet

productief genoeg zijn om het minimumloon te verdienen, worden eenvoudiger aan

het werk geholpen als deze lagere productiviteit wordt gecompenseerd. Als deze

kosten lager zijn de uitkering, profiteert iedereen van de regeling.

Effectiviteit

Tijdens

de literatuurstudie is ook gekeken of er bij gemeenten veel kennis bestaat over

de effecten van re-integratie. Nee, is de conclusie. “Het is raadzaam

dat gemeenten daar meer zicht op krijgen”, is het advies.

Ook de

communicatie kan beter. Na bestudering van de ervaringen in de 74 gemeenten

concluderen de onderzoekers dat het goed is klantmanagers meer te betrekken bij

de inkoop van re-integratie-middelen. Verder wordt geadviseerd dat zij beter op

de hoogte moeten blijven van de middelen en hun resultaten.

Work

First

Als

het gaat om de zogeheten Work First-projecten is de conclusie dat zij

effectiever zijn naar mate de scholing en begeleiding zo veel mogelijk te

combineren is met een baan. De uitstroom vanuit de projecten naar werk stijgt

zelfs van 21 naar 50 procent als de werkzoekende al binnen een reguliere

werkomgeving meedraait. Dat is de worstel, maar ook de stok is volgens het

onderzoek erg belangrijk. Op verzuim moeten sancties volgen. Dat is essentieel.

Loonkostensubsidies.

Dat is het laatste aandachtspunt van het onderzoek. “Loonkostensubsidies kunnen

gepaard gaan met ongewenste gevolgen die de effectiviteit nadelig beïnvloeden.

Wanneer gemeenten echter maatwerk bieden, bijvoorbeeld door een variabele

hoogte van de subsidie, worden de beschikbare subsidiegelden gebruikt voor de mensen

die het echt nodig hebben.” De subsidies werken het beste bij moeilijk te

plaatsen groepen en mensen die vragen om langdurige ondersteuning.

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in de

Re-integratiemarktanalyse die de raad in het voorjaar zal publiceren.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden