Gratis training voor vrijwillige hulpverleners

1

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij schuldhulpverlening, schuldpreventie en thuisadministratie. De meeste vrijwilligers hebben een basale training gevolgd voor dit specialistische werk, maar die volstaat meestal niet.

Zonder daarvoor

speciaal te zijn opgeleid, spelen vrijwilligers een belangrijke rol bij

het voorkomen en oplossen van geldproblemen. Het Nationaal Instituut

voor Budgetvoorlichting (Nibud) en de ANBO, belangenorganisatie voor senioren, zijn verbaasd over de hoeveelheid taken die vrijwilligers daarbij uitvoeren.

Het

op orde brengen van de administratie, het aanvragen van toeslagen en

het doen van de belastingaangifte zijn de meest voorkomende

werkzaamheden van de vrijwilliger. Daarnaast helpt meer dan de helft

met het wegwerken van schulden, het benaderen van schuldeisers en het

betalen van rekeningen.

2011

is het Europees jaar van het Vrijwilligerswerk. Dankzij een eenmalige

subsidie van het rijk kan het Nibud dit jaar vrijwilligers gratis trainingen aanbieden. Dat de behoefte hieraan groot is, merkt het Nibud aan de

belangstelling: de trainingen zitten binnen een mum van tijd vol.

Officiële instanties
De

meeste vrijwilligers zitten wekelijks of om de week bij 'hun cliënt'

thuis om hen te helpen met geldzaken. De gemiddelde cliënt is een

alleenstaande tussen de 35 en 45 jaar die alleen voortgezet onderwijs

heeft gevolgd. Circa 69 procent heeft schulden. Van de vrijwilligers

geeft 67 procent aan dat hun cliënt hulp nodig heeft bij óf alleen de

aanmelding óf het totale schuldhulpverleningstraject. De vrijwilligers

zeggen dat hun cliënten behoefte hebben aan uitleg over de werkwijze

van officiële instanties en brieven die deze organisaties sturen.

Gemeenten

De

meeste vrijwilligers krijgen, voor zij aan de slag gaan, een basale

training van de vrijwilligersorganisatie of gemeente onder wiens vlag

zij opereren. Toch heeft een derde geen training gehad, zo blijkt uit

het onderzoek. Ook zegt de helft van de vrijwilligers behoefte te

hebben aan extra informatie of een aanvullende training. Het gaat

daarbij vooral om kennis van schuldhulpverlening, het aanvragen van

subsidies, toeslagen, gemeentelijke regelingen en het vergroten van de

financiële zelfredzaamheid van hulpvragers.

Het

Nibud en ANBO deden onderzoek onder 476 vrijwilligers en 15

gemeenteambtenaren en organiseerden discussiebijeenkomsten met

vrijwilligers, schuldhulpverleners en medewerkers van Stimulansz en

Nibud. Hiermee is in beeld gebracht hoe groot de rol is van de

duizenden vrijwilligers op het gebied van schuldhulpverlening.

Vrijwilligers die als budgetcoach werkzaam zijn, verdienen meer hulp in

de vorm van een training of achtervang, zo is de conclusie in het

rapport 'Hulp aan vrijwilligers bij projecten thuisadministratie en schuldpreventie'.

Gemeenteambtenaren
Uit

het rapport blijkt dat veel gemeenten de rol van vrijwilligers bij het

voorkomen en oplossen van schulden, onderschatten. Gemeenteambtenaren

hebben te weinig kennis van de taken die vrijwilligers uitvoeren.

Tweederde van de vrijwilligersorganisaties heeft behoefte aan

verbeteringen in de contacten met en de uitvoering van de gemeente.

Minstens 309 organisaties in Nederland houden zich bezig met

thuisadministratieprojecten. Het Nibud vindt dat zij een zeer

belangrijke en niet meer weg te denken aanvulling vormen op

professionele schuldhulpverlening.

Over Auteur

Avatar

1 reactie

 1. Avatar

  Goed dat de vrijwilligers extra cursus krijgen.
  Goed dat men erkenning geeft aan het werk van de vrijwilligers en alle stichtingen.

  Mening vrijwilliger zou van dit werk misschien graag zijn baan willen maken.
  Zijn daar mogelijkheden voor?

  Op linked in lees in in verschillende groepen, dat er ondertussen schuldhulpverleners moeite hebben om een baan te krijgen. Om er tussen te komen. Daarbij zit alles van starter tot jaren ervaring.

  Daarlangs zit er potentieel onder de mensen die al jaren met minimum rondkomen zonder schulden. Gebruik dit potentieel, link hun bv. aan profesional. Betaal dan beiden.
  Daarmee erken je ook de kundigheid van de minima.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden