Kansen voor regionale aanpak arbeidsmarkt

0

Een Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) kan helpen mensen aan het werk te krijgen en zo de lokale economie verstevigen. Dit vraagt dan wel om de juiste stappen.

Dat betogen hoogleraar comparatief arbeidsmarktbeleid Erik de Gier en consultant Petra Veltheer in het vakblad Sociaal Bestek. Werkloosheid verminderen, opleidingen zo afstemmen dat mensen later daadwerkelijk een baan vinden en het personeelsaanbod voor werkgevers beter matchen met de arbeidsmarkt. Dat is de bedoeling van een dergelijk platform. 

De lokale overheid voor een belangrijk deel verantwoordelijk om mensen naar de arbeidsmarkt te begeleiden, maar de vraag naar personeel stopt natuurlijk niet bij de gemeentegrenzen. Vandaar het platform. Veel gemeenten werken samen in een POA, ook met scholen en bedrijven. “Maar dat vereist wel een gerichte en goed georganiseerde aanpak”, melden Veltheer en De Gier.

Meer dan activering

De kern van het verhaal: “Effectief arbeidsmarktbeleid omvat niet alleen activering, maar heeft tegelijk oog voor de werkgelegenheid. Voor een evenwichtig beleid, dat aandacht besteedt aan zowel vraag als aanbod, liggen vooral kansen op regionaal niveau.” De sleutel tot succes: coördinatie tussen lokale overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

De auteurs van het artikel zien twee “voor de hand liggende mogelijkheden om de slagkracht en effectiviteit van regionaal arbeidsmarktbeleid structureel te vergroten”. De bestaande POA’s kunnen beter werk leveren en hun reikwijdte verbreden. Voor het verbeteren en verbreden van de organisatie geven de kenners zeven adviezen.

Beter

  • Analyseer de knelpunten van de regionale arbeidsmarkt.  
  • Organiseer eventueel een werkgelegenheidstop om de antwoorden te krijgen die je nodig hebt voor die betere aanpak van de uitdaging.
  • Kies deelnemers aan de platformen die in de praktijk met de veranderingen aan de slag gaan.
  • Maak een periodiek actieplan met targets die te evalueren zijn.
  • Zorg dat je kennis over sociaaleconomische onderwerpen op peil blijft.

Breder

  • Koppel het arbeidsmarktbeleid structureel aan het economische beleid.
  • Vul het traditionele arbeidsmarkt aan met het vinden van talent in de regio en het integreren van immigranten en laagopgeleiden.

Het begint met een visie op te halen doelen, melden Veltheer en De Gier. Een kijk op de zaak die wordt gedeeld door alle betrokkenen. Het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt is geen hiërarchisch samenwerkingsverband. De deelnemers moeten zelf bereid zijn anders te werken. Het secretariaat van een POA heeft de coördinerende rol. Zeker als het lukt één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt in te voeren, is het belangrijk meer verbindingen te maken tussen gemeenten, opleidingen en werkgevers.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.