‘Wet werken naar vermogen verslechtert re-integratie’

0

De Wet werken naar vermogen, bedoeld voor de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt, verslechtert de kansen op re-integratie. Dat denkt een meerderheid van ruim honderd verantwoordelijken voor het falen of slagen van de regeling.

“Opmerkelijk”, schrijft RadarAdvies in het rapport

(PDF) over de ondervraagde wethouders, gemeentelijke directeuren en directeuren van sociale

werkvoorzieningen. “Wat betreft de re-integratie van kansarmen verwachten de

meeste respondenten dat de situatie verslechtert, terwijl de regeling voor de

onderkant van de samenleving juist is gericht op deze doelgroep.

De helft van de respondenten verwacht een verslechtering;

ruim een derde zelfs een grote verslechtering. Van de ondervraagde directeuren

van sociale werkvoorzieningen denkt de helft zelfs dat de uniforme regeling een

grote verslechtering zal betekenen. Bijna niemand gelooft dat er meer geld komt

voor de gecombineerde regelingen. De hoop is gevestigd op de ontkokering van de

regelingen. Dat zou positief zijn, vindt een grote meerderheid.

Beleidsruimte

Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten en bestuurders van

sociale werkplaatsen de regeling niet afwijzen, als deze goed tot stand komt. Het

belangrijkste? Van het grootste belang is dat het Rijk zich zo min mogelijk met de uitvoering op het lokale niveau bemoeit. Voldoende beleidsvrijheid dus, meteen daarna gevolgd door genoeg

budget.

Meer met minder, wil het kabinet. Momenteel wordt

onderhandeld over een bestuursakkoord met gemeenten, provincies en

waterschappen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet “een groot

geschilpunt
” als het gaat om de sociale werkplaatsen. De financiering van de

werkplaatsen is een onderwerp van gesprek. Kunnen ze draaien op een

kleiner budget?

Ja, volgens de directeuren van de werkplaatsen. “Ruim de

helft ziet hier volop kansen”, blijkt uit het rapport. Bijna driekwart van de

gemeenten ziet ook wel mogelijkheden, zij het wat bescheidener.

Aanbevelingen

Uit het onderzoek destilleert RadarAdvies zeven

aanbevelingen:

– Stel de voorbereiding niet uit;

– Begin op tijd met een impact- en scenarioanalyse;

– Neem ook de andere decentralisaties, zoals die van de

jeugdzorg en het overhevelen van delen van de AWBZ naar de Wmo, mee in de voorbereiding;

– Investeer in regionale samenwerking, werk vanuit shared

service centers
;

– Neem de regionale arbeidsmarkt als uitgangspunt en wees

daarom flexibel met de indeling van de arbeidsmarktregio’s;

– Investeer ook in prikkels voor werkgevers om kansarmen aan

te nemen;

– Maak voldoende budget vrij voor de invoering van de regeling.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden