‘Wsw is geen dure voorziening’

11

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is “een groot geschilpunt” voor het bestuursakkoord, liet de VNG weten. Is het eigenlijk een dure voorziening?

Nee, berekent fiscalist Erlend Wethlij in het laatste nummer

van Sociaal Bestek, maar de totale kosten voor het bieden van werk voor mensen die

meer of minder beperkt zijn in hun psychisch of lichamelijk functioneren zijn wel

hoog. Het gaat om 2,3 miljard euro.

Bruto, dus een groot deel vloeit terug in de staatskas. Verder

zouden deze werknemers anders een bijstandsuitkering ontvangen.

Goed, de rekensom. Wethlij maakt zijn analyse, “die het

waard is verder onderzocht te worden”, op basis van een paar

willekeurig geselecteerde uitvoeringsorganisaties. Deze krijgen in

totaal 123.121.000 euro van het ministerie van Sociale Zaken. Met dit budget

worden 5.190 mensen aan het werk geholpen.

BTW

Voor deze medewerkers wordt 41.681.000 euro afgedragen aan

loonheffing en premies voor sociale verzekeringen. Daarnaast wordt 5.334.000

aan BTW afgedragen. Zo blijft netto een last van 79.106.000 over; 14.660 per

medewerker.

Uitkering

Zonder Wsw kregen deze mensen een bijstandsuitkering. Door te

betalen voor hun arbeid wordt bespaard binnen de kostenpost van uitkeringen, betaald

uit het Gemeentefonds. De netto uitkering varieert voor alleenstaanden,

alleenstaande ouders en gehuwden. Deze categorieën worden verwerkt in de

berekening. Zo komt dit uit tot een gemiddelde kostenpost, voor mensen in de

sociale werkvoorziening, van 3740 per jaar. En daar wordt dus arbeid voor

geleverd.

“Al met al lijkt het er op dat de vraag of de Wsw een dure

voorziening is met nee kan worden beantwoord”, schrijft fiscalist Wethlij. “De

voorziening is een stevig onderzoek naar haar maatschappelijke kosten en

opbrengsten meer dan waard.”

Bestuursakkoord

Vorige week liet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten weten dat de

Wsw nog het obstakel is voor een bestuursakkoord met het kabinet, de provincies

en de waterschappen. De Wsw moet onderdeel worden van de uniforme regeling: de Wet

werken naar vermogen. De brede wet gaat dan waarschijnlijk meteen gepaard met een

bezuiniging.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

11 reacties

 1. helaas gaat het heel vaak over geldbedragen en niet over wat het allemaal doet met de werknemers die binnnen de sw werken. Daar is op dit moment heel veel leed gaande door deze ontwikkelingen. Het klopt inderdaad dat er te veel ambtenaren rondlopen. managers, casemanagers, jobcoaches enz, enz. Er lopen genoeg sw ers rond die bepaalde functies moeiteloos kunnen invullen. Maar ra ra waarom gebeurt dat niet.

 2. Wim Jansen op

  De wsw zou niet zo duur zijn, als er niet zoveel duur betaalde (semi)ambtenaren rondliepen. Betrekkelijk veel van deze (semi)ambtelijke functies, zouden ook door iemand met wsw indicatie gedaan kunnen worden. Let wel een wsw indicatie, is niet meer en niet meer dan dat men een arbeidshandicap heeft. Het zijn niet alleen mensen met een verstandelijke beperking, echter er zijn ook mensen die ondanks hun lichamelijke beperking goed meekunnen. Echter het zijn juist die (semi)ambtelijke mensen, die hun goed betaalde functie in gevaar zien komen. Want ja stel je voor dat de wsw, gerund gaat worden door wsw uit de wsw. Overigens wat zijn de kosten van al die(semi)ambtenaren?? Zou mij niet verbazen als dat veel hoger is dan de kosten van een wsw persoon

 3. Henk Bleumink op

  Beste Erlend,
  Naam mijn weten reken jij de Sw rijker dan ze zijn. Zogenaamde terugbetalingen aan het rijk van loon- en premieheffingen , zijn natuurlijk geen netto-inkomstern voor de staat. Immers, deze dienen daadwerkelijk gestort te worden in de bestemde potjes en gaan naar de ontvangende partijen en niet terug naar Szw. Een andere misvatting van jou: je rekent er op dat alle Wsw-werknemers rechten hebben op een vervangende uitkering als ze niet zouden werken in de Sw. Reken maar van niet!
  En als je dan ook nog weet, dat er soms gewerkt wordt in de Sw tegen een uuropbrengst van ? 0,50, hoeveel uren moet je dan werken per jaar om jouw ? 3740 terug te verdienen?

 4. tja ik hep lang binnen een werkplaats gewerkt in de jaren 90

  en werdt er niet eerlijk behandeld zo doende ben ik ziek geworden en in de wao beland .
  .

 5. Sander Veenstra op

  Bij de berekening van de werkelijke kosten van de Wsw dient ook nog de omstandigheid betrokken te worden dat de door de samenloop met het loon uit Wsw-dienstbetrekking niet uitbetaalde uitkeringen ingevolge de WAO en de Wajong moeten worden afgedragen aan het ministerie van Financi?n (WAO, artikel 44; Wajong, artikel 3:48. Ook hier gaat het om een substantieel bedrag.

 6. erlend wethlij op

  Ik ken zowel de rapportage van de cie Houben ald de cie de Vries als het nyfer rapport. We zijn intussen een aantal jaren verder en er zijn (ook internationaal) een aantal onderzoeken bekend (bijv. recent Bertelsmann Stiftung Duitsland, 2010) waarin gewezen wordt op o.a. maatschappelijke gevolgkosten. In mijn artikel refereer o.a. ook aan deze onderzoeken om de vraag naar een verdergaande studie naar maatschappelijke kosten re onderbouwen.

 7. Gerard Veldhuis op

  Volgens mij als deze bezuiniging doorgaat wordt het nog duurder voor de samenleving, denk aan extra geld voor opvang, alcohol en drugsproblematiek.
  is dit wel in kaart gebracht.
  kortzichtige visie van een kortzichtig kabinet!

 8. Rijny Rademaker op

  In een grijs verleden is ooit een soortgelijk onderzoek gedaan naar de kosten van de WSW.
  De commissie Houben kwam destijds tot de conclusie dat het goedkoper was dat mensen thuis zouden zitten dan in de WSW te werken. Er is echter geen rekening gehouden met andere voorziening waar deze groep ook een beroep op doet.

 9. Door de voorganger van cedris is in 1996 door Nyfer een onderzoek gedaan naar de netto kosten van de WSW waarin aangetoond werd dat het wel mee viel met de kosten.
  Dit jaar heb ik op basis van onze jaarrekening berekend wat de effecten zijn van de 700 miljoen bezuiniging. Netto bleef er 154 miljoen over.
  Deze rekensom heb ik opgestuurd naar de commissie Sozawe van de 2e kamer. Wel toegevoegd aan de stukken maar er is niets mee gedaan.
  Bert Gille controller BGS Schiedam

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden