Tag: Divosa

Gemeenten
Divosa voorman Paas nieuwe CdK Groningen

René Paas, voorzitter van Divosa, de vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen, is voorgedragen als nieuwe Commissaris van de Koning in Groningen

Werk
‘Wijzig Wet Aanpak Schijnconstructies’

De Wet Aanpak Schijnconstructies heeft ongewenste gevolgen voor kwetsbare burgers. Dat schrijven Divosa, VNG, NVVK en Cedris aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sociaal
VNG uit zorgen over Armoede- en Schuldenbeleid SZW

De VNG heeft samen met Divosa in een brief aan SZW haar zorgen kenbaar gemaakt over de forse toename van het aantal mensen dat onder beschermingsbewind wordt gesteld. Door aanspraak te maken op Bijzondere Bijstand voelen gemeenten een steeds grotere financiële druk.

Bestuur
Verdeling bijstandsbudgetten kan beter

Wie suggesties heeft voor het verbeteren van het nieuwe verdeelmodel voor de verdeling van bijstandsbudgetten (WWB Inkomensdeel) kan deze tot eind deze maand naar de VNG of Divosa sturen.