VNG uit zorgen over Armoede- en Schuldenbeleid SZW

0

De VNG heeft samen met Divosa in een brief aan SZW haar zorgen kenbaar gemaakt over de forse toename van het aantal mensen dat onder beschermingsbewind wordt gesteld. Door aanspraak te maken op Bijzondere Bijstand voelen gemeenten een steeds grotere financiële druk.

Ter voorbereiding op het Algemeen Overleg Armoede- en Schuldenbeleid van 24 september a.s. heeft de VNG samen met Divosa (de vereniging van managers van sociale diensten) een brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie SZW over beschermingsbewind. De gemeenten vragen in de brief meer mogelijkheden om te sturen op de toenemende vraag naar beschermingsbewind.

De beide organisaties uiten hun zorgen over het groeiend aantal mensen dat beroep doet op de regeling en de kosten die hiermee gepaard gaan. Om te voorkomen dat andere vormen van armoede- en schuldenbeleid verder in de verdrukking komen, vragen Divosa en VNG het kabinet ook om meer budget.  Zij lopen daarmee vooruit op resultaten uit onderzoek dat het ministerie uitvoert naar beschermingsbewind. Volgens Divosa hebben gemeenten hebben nauwelijks invloed op de in- en uitstroom in de regeling. De verwachting is bovendien dat de vraag naar beschermingsbewind de komende jaren alleen maar verder toeneemt.

Andere vormen van armoedebeleid en schulphulp en -preventie komen in het gedrang, bijvoorbeeld doordat bijzondere bijstand steeds vaker moet worden aangewend voor onvoorziene inkomenseffecten. Door invoering van o.a. de kostendelersnorm, kindregelingen en kosten voor rechtsbijstand kloppen burgers vaker voor individuele inkomensondersteuning aan bij hun gemeente.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.