Tag: flexwerk

Werk
Grenzen aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt

Flexwerk zou mensen ontwikkelingskansen bieden en fungeren als opstap naar een betere, vaste baan. Maar TNO’ers Robert Vergeer en Steven Dhondt hebben zo hun vraagtekens bij verdere flexibilisering, ook al omdat de gezondheidsomstandigheden en de betaling voor flexwerkers slechter zijn dan voor vaste krachten.