Tag: jaarrekening

Financiën
Jaarrekeningen gemeenten te laat

Accountants waarschuwden al langer voor chaos in de administratie van contracten tussen zorginstellingen en gemeenten en lijken nu gelijk te krijgen. Zo’n 80 van de in totaal 393 gemeenten in Nederland halen namelijk niet de deadline van 15 juli voor het inleveren van de jaarrekening 2015.

Financiën
Financiële situatie gemeenten stabiel

De financiële positie van de lokale overheden is afgelopen periode niet ingrijpend gewijzigd. In 2014 is over het algemeen sprake van een stabilisatie van de financiële positie en is de verslechtering van de financiële positie in de periode 2009 – 2012 gestopt.