Gemeentelijke boekhouding steeds beter op orde

0

Het percentage gemeenten met een goedkeurende accountantsverklaring is gestegen van 81 procent in 2016 naar 87 procent vorig jaar. Niet de uitgaven in het sociaal domein, maar fouten bij aanbestedingen zijn inmiddels het grootste struikelblok in de boekhouding.

Na de decentralisaties in het sociaal domein kelderde het aandeel gemeenten met een goedkeurende verklaring van 95 procent naar minder dan de helft in 2015. Het ging bijvoorbeeld mis met de verantwoording van gelden voor het persoonsgebonden budget (PGB), deels omdat gemeenten op hun beurt afhankelijk waren van de Sociale Verzekeringsbank.

Belang gemeenteraad

Sinds dat dieptepunt gaat het weer de goede kant op. ‘Ik merk hierbij op dat de strekking van de controleverklaring van de accountant vooral voor de gemeenteraad van belang is, bij de invulling van de controlerende rol,’ schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Zij karakteriseert de situatie als ‘grotendeels genormaliseerd, waarbij echter opgemerkt wordt dat een goedkeurende verklaring (weer) binnen het bereik moet komen van iedere gemeente’.

Aanbestedingen

Opvallend zijn de fouten bij aanbestedingen. Bij 31 gemeenten waren de fouten in relatie tot (Europese) aanbestedingen zo omvangrijk, dat hierdoor geen goedkeuring kon worden verleend voor de financiële verantwoording. Verantwoordingsproblemen binnen het sociaal domein waren voor zeventien gemeenten het probleem. Bij zeven gemeenten ging het om een combinatie van factoren, rapporteert het ministerie.

Problemen bekend

Overigens valt niet uit te sluiten dat ook fouten bij aanbestedingen uiteindelijk draaien om uitgaven in het sociaal domein. Dat ligt er maar net aan hoe de accountant het heeft omschreven. ‘In alle gevallen is de indeling van de accountant als uitgangspunt genomen.’ Waar het volgens de accountants precies misgaat met de aanbestedingen, wordt niet nader toegelicht. Problemen met de inkoop zijn echter al vaak benoemd. Hiervoor loopt ook het project Beter Aanbesteden.

Zorgpunt

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is van plan om in 2019 gemeenten voor te lichten over aanbestedingen, schrijft Ollongren. ‘Vooral de gemeenten die sinds 2015 geen goedkeurende verklaring meer hebben gekregen, vormen een zorgpunt.’ Het gaat daarbij om 25 gemeenten. ‘Hierbij wordt aangetekend dat de oorzaken voor het niet kunnen verkrijgen van een goedkeurende verklaring uiteenlopend zijn.’

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden