‘Accountant moet desnoods verplicht naar gemeente’

0

Het kabinet of de financiële toezichthouder AFM moet de bevoegdheid krijgen om een accountant toe te wijzen aan gemeenten die er zelf geen kunnen vinden. Dat staat in het dinsdag verschenen tussenrapport van de Commissie Toekomst Accountancysector.

Gemeenten hebben steeds meer moeite om een accountant te vinden. Geluiden daarover klinken al enkele jaren. De trend is nog niet voorbij, signaleerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afgelopen zomer. De commissie ziet dit ook. ‘Het is de commissie gebleken dat in het bijzonder in het publieke domein, instellingen een gebrek aan keuze ervaren wanneer zij de opdracht voor de wettelijke jaarrekeningcontrole aanbesteden,’ zo staat in het tussenrapport (pdf). ‘In uitzonderlijke gevallen lijkt er voor dergelijke instellingen een probleem te ontstaan.’

Net als advocatuur

De commissie stelt voor om hiervoor een aanwijzingsbevoegdheid in het leven te roepen voor de Autoriteit Financiële Markten of ‘de meest betrokken minister’. Dit moet garanderen dat ‘een accountantsorganisatie aan een controlecliënt wordt toegewezen als zij er zelf niet in slaagt een accountant te contracteren’. De commissie heeft dit afgekeken van de advocatuur, waar de interne toezichthouder een advocaat kan toewijzen aan een cliënt die daar zelf niet in slaagt.

Redelijk honorarium

Er gelden wel een paar kanttekeningen, wat het advies betreft. ‘De commissie meent wel dat van een aanwijzing alleen sprake kan zijn indien de te controleren onderneming er al het redelijke aan gedaan heeft om een accountant te contracteren.’ Daaronder moet expliciet worden verstaan: ‘het beschikbaar stellen van een redelijk honorarium en de bereidwilligheid tonen om redelijke aanpassingen te doen aan de interne beheersing’. Dat komt niet uit de lucht vallen. Accountants klagen dat gemeenten afbraaktarieven hanteren en voelen zich niet altijd serieus genomen door deze klantengroep.

Overheidscontrole

Het advies van de commissie ligt nog niet vast. Iedereen die dat wil, mag deze maand reageren. Daarna brengt de commissie verslag uit aan haar opdrachtgever, minister Hoekstra van Financiën. De VNG liet eerder al weten te zoeken naar oplossingen, waarbij de voorkeur eerder uitgaat naar controle van overheidswege. De gemeenten Amsterdam en Den Haag hebben al een eigen accountantsdienst.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden