Gemeenten Overijssel vragen om 600 miljoen euro

0

Overijsselse gemeenten hebben een brandbrief gestuurd aan de minister van Financiën en de Tweede Kamer over de ‘omvangrijke financiële tekorten bij veel gemeenten in de provincie’. Ze vragen daarin om een eenmalige extra bijdrage van 600 miljoen aan het Gemeentefonds.

De brief is gestuurd vanuit de VNG Overijssel en de 25 gemeenten uit de provincie. Maar de gevraagde tegemoetkoming is voor alle gemeenten in Nederland. ‘We zijn eensgezind over de oorzaken van de omvangrijke tekorten. Dit is een combinatie van teruglopende uitkeringen uit het Gemeentefonds en oplopende uitgaven in het sociaal domein. De Rijksoverheid heeft hier een directe verantwoordelijkheid,’ aldus de VNG Overijssel.

‘We stellen daarom voor dat u de gemeenten in Nederland in 2019 een aanvullende bijdrage in het Gemeentefonds geeft van 600 miljoen euro om ten dele de verlaging van het accres en BTW-compensatiefonds op te vangen. Een dergelijke extra bate is uitermate welkom en geeft ons wat lucht totdat er een definitieve oplossing is voor jeugdzorg en Wmo, en er sprake is van meer stabiele financiële verhoudingen,’ schrijft het bestuur.

Enige verlichting

De eenmalige bijdrage zou op korte termijn ‘enige verlichting geven’ voor gemeenten zodat er minder bezuinigd hoeft te worden op belangrijke voorzieningen. Als voorbeelden worden onder meer ondersteuning in het huishouden, zwemvoorzieningen, sport en sportvelden, ondernemersloketten, bibliotheken en buurt-, ouderen- en jongerenwerk genoemd. Ook lokale lasten worden verzwaard en bijdragen aan de aanpak van nieuwe uitdagingen komen volgens de Overijsselse gemeenten in de knel.

Noodklok

De brief is de zoveelste schreeuw om hulp aan de landelijke politiek vanuit gemeenten om de tekorten op te vangen. Rond Prinsjesdag luidden de G40 en de VNG nogmaals de noodklok. Er wordt volgens de VNG Overijssel wel gekeken naar oplossingen, zoals de lopende onderzoeken voor jeugdzorg, Wmo of herziening van het systeem van het Gemeentefonds. ‘Maar dit leidt niet per direct tot aanpassing en verlichting van de financiële noden.’

Update 31 oktober: inmiddels hebben ook de Drentse, Friese en de Groninger gemeenten in een brief met dezelfde strekking om minimaal 600 miljoen euro voor alle gemeenten gevraagd.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden