Tag: leefbaarheid

Boa
Nieuw BOA-platform voor betere samenwerking

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) lopen nogal eens tegen knelpunten aan bij de samenwerking met elkaar, de politie en de gemeente. Het recent opgerichte BOA-platform beoogt daarom betere afstemming en samenwerking.