Tag: openbare ruimte

Leefomgeving
29358


Vrijstellingen Wet WOZ

Bij de waardebepaling WOZ is het van belang om de vrijstellingen in beeld te brengen. Vrijstellingen op grond van de Wet WOZ gelden voor zowel de onroerende-zaakbelastingen als voor de watersysteemheffing gebouwde onroerende zaken. In dit document leest u uitleg over alle soorten vrijstellingen met daarbij recente jurisprudentie.

Download dit kennisdocument >>Checklist geheimhouding

Heeft u als ambtenaar burgerzaken te maken met verzoeken tot het verstrekken van gegevens aan derden? Wilt u weten in welke gevallen het verstrekken van gegevens wordt beperkt? Raadpleeg dan de checklist geheimhouding.

Download dit kennisdocument >>Samenwerkingsverbanden

Er ontstaan bij gemeenten en waterschappen steeds meer samenwerkingsverbanden op het gebied van belastingen. Maar er zijn ook mengvormen waarbij gemeenten en waterschappen samenwerken. Dit document is voor iedereen die met samenwerking op het terrein van belastingen en vastgoed te maken heeft. Het geeft u inzicht in kansen en risico’s bij de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Download dit kennisdocument >>Afvalstoffenheffing

De gemeenteraad kan ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen een heffing instellen. Dit document beschrijft in het kort de aspecten van deze belasting. Bovendien bevat het actuele ontwikkelingen en biedt het hulp bij het opstellen en aanpassen van uw gemeentelijke verordening afvalstoffenheffing.

Download dit kennisdocument >>Bekijk ook onze andere kennisdocumenten over:


Aruba


Voorkomen van WOZ bezwaren


Vertalingen Brondocumenten


RWN Model 2.1

 


1 2 3 4