Tag: werknemers

Big data
Loonkloof stijgt nog verder

De loonkloof tussen de top en de doorsnee werknemer van de duizend grootste organisaties in Nederland is weer verder gegroeid. In het openbaar bestuur, onderwijs en de zorg is de loonkloof het kleinst. Dit komt vooral door de Wet normering topinkomens, die grenzen stelt aan de hoogte van beloningen.