Tag: abvakabo

Cao
‘Ambtenaar van de toekomst is al in dienst’

Het initiatief om jonge ambtenaren een kans te geven bij gemeenten juicht CvA-voorzitter Roel Cazemier luid toe, maar ook de flexibele schil blijft nodig. “Als je naar de langere termijn kijkt, dan zijn we het grotendeels eens met de vakbond.”

Cao
‘Inhuur externen is motie van wantrouwen’

Neem jonge ambtenaren in dienst; dat scheelt een hoop externe inhuur. Ook is er een alternatief voor rumoerige salarisonderhandelingen. Dixit vakbondsbestuurder Bert de Haas over zijn ideeën het werk voor gemeenten aangenaam te houden.

Cao
De beste werknemers zijn vrijwilliger

Het verrichten van vrijwilligerswerk levert veel voordelen op voor werkgevers en werknemers. Werknemers die vrijwilligerswerk doen, zijn namelijk minder gestrest, hebben een betere gezondheid en zijn gelukkiger

Cao
Overleg cao weer stukgelopen

De vakbond overweegt een ultimatum, terwijl de VNG nog hoopt op nieuwe onderhandelingen. “De werkgeversdelegatie kwam met nagenoeg lege handen aan tafel.”