Tag: arbeidsbeperking

Werk
Hoe kan inclusieve arbeidsmarkt vorm krijgen?

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt dwingen werkgevers, werknemers en politiek tot een andere aanpak voor mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie. De inclusieve arbeidsmarkt hoeft geen filantropisch droombeeld te blijven, maar kan bedrijfseconomische én sociale belangen doen samensmelten.

Werk
‘Werk voor mensen met beperking is te regelen’

De regering en sociale partners hebben afgesproken om in twaalf jaar tijd 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Hoe ziet deze doelgroep eruit? Wat betekent dat voor de aard van de banen, en de inspanningen om de doelstellingen op tijd te realiseren?