Tag: bouw

Bestuur
Utrecht gaat leegstand aanpakken

De provincie Utrecht gaat de leegstand van kantoren aanpakken. Hiertoe is het Statenvoorstel Thematische Structuurvisie Kantoren (TSK) vastgesteld

Bestuur
Provincie: Oplopend tekort aan woningen Zuid-Holland

Er is een groot tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen in de (binnen)steden van Zuid-Holland. Zo’n 90.000 woningen zullen de komende jaren niet gebouwd kunnen worden als gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties bestaande plannen niet aanpassen en investeringen achterblijven om tot nieuwbouw, transformatie of sloop te komen.

1 2 3 4 5 10